Bảng giá thiết bị báo cháy Yun-Yang 11-2016

Mô tả

TT Tên hàng Hình ảnh tượng trưng Model ĐVT Giá lẻ đã có VAT Tình Trạng
Tủ trung tâm Yun Yang – Đài Loan
1 Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt
 
YF3-0004L c             6,250,000  có sẵn
2 Tủ trung tâm 8 kênh (Fire alrm control Panel 8 Zone) lắp tối đa 8 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt YF3-0008L c             7,665,000  có sẵn
3 Tủ trung tâm 12 kênh (Fire alrm control Panel 12 Zone) lắp tối đa 12 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt YF3-0012L c             9,300,000  có sẵn
4 Tủ trung tâm 16 kênh (Fire alrm control Panel 16 Zone) lắp tối đa 16 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt YF3-0016L c           12,200,000  có sẵn
5 Tủ trung tâm 20 kênh (Fire alrm control Panel 20 Zone) lắp tối đa 20 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt YF3-0020L c           14,500,000  Đặt hàng
6 Tủ trung tâm 24 kênh (Fire alrm control Panel 24 Zone) lắp tối đa 24 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt YF3-0024L c           16,500,000  Đặt hàng
Các đầu báo Yun Yang – Đài Loan
1 Đầu báo khói 12V có kèm đế ( 4 dây/DC12V).Conventional optical smoke detector (4 wires/DC12 V)
 
YSD-30L c                 685,000  có sẵn
2 Đầu báo khói 24V có kèm đế ( 2 dây/DC12V).Conventional optical smoke detector (2 wires/DC12 V) YSD-02 c                 535,000  có sẵn
3 Đầu báo nhiệt gia tăng có kèm đế (2 dây/DC24V)Conventional  Rate of Rise detector (2 wires/DC24 V) YRD-01 c                 200,000  có sẵn
4 Nút ấn báo cháy tròn đỏ (2 dây/24V) Conventional  manual call point (2 wires/DC24 V) YFM-01 c                 305,000  có sẵn
5 Đèn báo cháy (Indicating lamp) YIL-01 c                 190,000  có sẵn
6 Chuông báo cháy 6″ DC 24V (Fire Alarm bell 6″ DC24V)
 
YFB-B6-24V c                 550,000  có sẵn
7 Chuông báo cháy 6″ DC12V (Fire Alarm bell 6″ DC 12V) YFB-B6-12V c                 550,000  có sẵn
8 Ắc quy dự phòng cho tủ trung tâm 4,8,12 kênh     bộ             1,050,000  Đặt hàng