Điện thoại bảo vệ Hyundai HMC-7000

Giá: 5.350.000 

Bảo hành: 12 Tháng

Quantity:

Mô tả

♦ Điện thoại bảo vệ (interphone phòng bảo vệ)
♦ Giao tiếp giữa người thuê nhà và bảo vệ
♦ Giao tiếp giữa người đến thăm và bảo vệ
♦ Khung gắn bàn

ITEM SPECIFICATIONS
Power DC 27V
Dimension 200W X 250H X 70D
Operating Temperature -10°C~50°C
Weight 1Kg
Installation Table mount type