Phần Mềm Quản Lý Và Ghi Hình Tập Trung Camera IVMS-4200 ( V2.7.0.10 ) Phần mềm giám sát, quản lý và ghi hình hàng ngàn thiết bị camera IP, đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP, đầu ghi HD-TVI, bao gồm 64 cửa sổ. Hổ trợ mô hình Server/Client cho các dự án lớn. […]

> Xem chi tiết