GIỚI THIỆU NHỮNG GIẢI PHÁP CHO BÃI GIỮ XE  THÔNG MINH, AN TOÀN I.  Giải pháp 1: Sử dụng camera, lưu dữ liệu qua thẻ chíp. Mô hình hệ thống: Áp dụng cho 01 cửa xe vào và 01 cửa xe ra riêng biệt. Tại cửa xe vào: Gồm 02 camera: 01 camera nhận dạng chủ xe khi chạy xe vào, 01 […]

> Xem chi tiết