Cách sử dụng ứng dụng HikVision CCTV iVMS-4500 trên iPhone và Android (Cập nhật vào tháng 4 năm 2018) Hướng dẫn này, Cách sử dụng Hikvision iVMS trên iPhone và Android Phone, được cập nhật vào tháng 4 năm 2018, xem xét việc ra mắt iOS11 mới và quyết định của Hikvision không chấp nhận […]

> Xem chi tiết